Välkommen till Thorlund Juristbyrå

Thorlund Juristbyrå utfärdar juridiska dokument såsom testamenten, äktenskapsförord, partnerskapsförord och samboavtal till fasta arvoden. Dokumenten utformas alltid i samråd med dig, med utgångspunkt utifrån dina personliga behov och förutsättningar.

I arvodet ingår all tänkbar rådgivning vad gäller utformningen av dokumentet samt, i förekommande fall, information avseende bevittning och registrering. Dokumenten skrivs ut på arkivbeständigt papper och skickas till dig per post tillsammans med en faktura. Du garanteras naturligtvis alltid full sekretess.

Kontakta oss gärna för mer information och för initial rådgivning om just dina behov. Du kan nå oss via vårt kontaktformulär eller på telefon 040-976434.